Tự động hóa kiểm tra là gì? Các bước của quá trình tự động hóa kiểm tra

  Tự động hóa kiểm tra là gì? Tự động hóa kiểm tra đã và đang được nhiều công ty sử dụng để kiểm thử các phần mềm phức tạp. Nhằm phát hiện ra các sai sót một cách chính xác và nhanh chóng, giúp giảm thiểu công việc cho con người.

1. Tự động hóa kiểm tra là gì?

Tự động hóa kiểm tra là một kỹ thuật kiểm thử phần mềm để kiểm tra và so sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi. Điều này có thể đạt được bằng cách viết các kịch bản thử nghiệm hoặc sử dụng bất kỳ công cụ kiểm tra tự động hóa nào. Tự động hóa kiểm tra được sử dụng để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và các tác vụ kiểm tra khác khó thực hiện bằng tay.

Tự động hóa kiểm tra là một kỹ thuật kiểm tra phần mềm thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ phần mềm kiểm tra tự động. Ngược lại, kiểm tra thủ công được một người ngồi trước máy tính thực hiện các bước kiểm tra một cách cẩn thận.

2. Các bước của quá trình tự động hóa kiểm tra

2.1. Xác định phạm vi của tự động hóa kiểm tra

Phạm vi tự động hóa kiểm tra có nghĩa là khu vực ứng dụng đang kiểm tra sẽ được tự động hóa. 

Cách xác định phạm vi:

  • Tính khả thi về kỹ thuật
  • Sự phức tạp của các trường hợp kiểm tra
  • Các tính năng hoặc chức năng quan trọng đối với doanh nghiệp
  • Mức độ các thành phần kinh doanh được tái sử dụng 

Hình 2 : Tự động hóa kiểm tra linh kiện trong dây chuyền sản xuất công nghiệp 

2.2. Chọn công cụ tự động hóa kiểm tra 

Sau khi xác định phạm vi, bây giờ là lúc bạn chọn một công cụ để kiểm tra tự động hóa. Tất nhiên, bạn có thể chọn nó từ một loạt các công cụ tự động hóa có sẵn trên thị trường. Tuy nhiên, nó chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà các bài kiểm tra ứng dụng được xây dựng. Mỗi loại công cụ hoặc khuôn khổ có thể phục vụ các nhu cầu khác nhau, do đó hiểu biết thấu đáo về nhiều loại công cụ cũng là một yếu tố nổi bật trong việc lựa chọn công cụ tốt nhất.

2.3. Lập kế hoạch, thiết kế và phát triển tự động hóa kiểm tra 

Ở giai đoạn này, bạn sẽ tạo ra một chiến lược và kế hoạch tự động hóa. Kế hoạch này có thể bao gồm các mục sau:

  • Công cụ kiểm tra tự động hóa đã chọn của bạn
  • Thiết kế khung và các tính năng của nó
  • Tiến trình chi tiết cho việc viết kịch bản và thực thi các trường hợp thử nghiệm
  • Các mục trong phạm vi và ngoài phạm vi của tự động hóa
  • Các mục tiêu và kết quả của quá trình kiểm tra tự động hóa

2.4.Thực thi các trường hợp thử nghiệm và xây dựng báo cáo 

Sau khi hoàn thành tất cả các bước trước đó, đã đến lúc hành động! Bạn có thể viết tập lệnh, chạy thử nghiệm tự động, bằng cách chạy mã trực tiếp hoặc bằng cách gọi API của ứng dụng hoặc giao diện người dùng. Sau khi thực hiện, báo cáo thử nghiệm cung cấp một bản tóm tắt tổng hợp về thử nghiệm đã thực hiện cho đến nay cho dự án.

2.5. Duy trì các trường hợp thử nghiệm trước đó

Cho dù bạn quản lý thử nghiệm tự động hóa tốt như thế nào, thì việc bảo trì thử nghiệm là không thể tránh khỏi nếu bạn muốn mở rộng bộ sưu tập các tập lệnh thử nghiệm có thể sử dụng lại của mình. Khi các bài kiểm tra tự động của bạn đã được viết theo kịch bản và đang chạy, chúng vẫn cần cập nhật nếu ứng dụng thay đổi vào lần tiếp theo.

Tự động hóa kiểm tra góp phần hỗ trợ con người trong việc kiểm tra, phát hiện lỗi trong quá trình làm việc. Nhờ vậy đẩy nhanh tiến độ công việc, tiết kiệm thời gian, nhân lực và nâng cao độ chính xác. Hi vọng bài viết trên đây đã giúp bạn biết thêm các thông tin hữu ích về tự động hóa kiểm tra.