Ứng dụng xe tự hành AGV trong kho hàng

Quy trình làm việc của xe AGV trong kho hàng của doanh nghiêp logistics.

Quy trình làm việc của xe AGV trong kho hàng của doanh nghiêp logistics.

Bước 1. Nhận hàng khu vực đầu vào.

Hàng hóa đầu vào sẽ đi qua máy quét lấy thông tin kiện hàng đó gửi về hệ thống trung tâm. Hệ thống trung tâm ghi nhận và gửi thông tin vị trí nhận hàng đến AGV đang hoạt động gần đấy nhất. AGV ngay lập tức di chuyển đến vị trí lấy hàng, quá trình lấy hàng có thể tự động hoặc nhân viên đặt lên AGV.

Bước 2. Vận chuyển hàng đến vị trí lưu kho.

Khi hoàn tất lấy hàng AGV vận chuyển kiện hàng đó đến vị trí lưu kho đúng như hệ thống trung tâm yêu cầu. Quá trình vận chuyển diễn ra nhanh chóng chính xác, hoàn tất quá trình vận chuyển nếu như không nhận được yêu cầu nào khác của hệ thống trung tâm thì AGV sẽ tự động di chuyển về khu được chỉ định hoặc về vị trí sạc.

Bước 3. Lấy hàng xuất kho

Khi có yêu cầu xuất hàng từ nhân viên, hệ thống trung tâm sẽ lấy thông tin kiện hàng xử lý và gửi cho AGV thông tin vị trí lưu kho của kiện hàng đó. Ngay lập tức AGV di chuyển đến đúng vị trí nhận kiện hàng và vận chuyển chúng ra khu vực xuất kho. Tất cả các máy quét, ứng dụng quản lý kho hay hệ thống trung tâm điều khiển AGV hoạt động đồng bộ với nhau và đều được Anttek cung cấp tới khách hàng. Bảo đảm kho hàng của bạn được quản lý thông minh và hiệu quả.