Ứng dụng xe tự hàng AGV vận chuyển pallet

Quy trình làm việc của xe nâng AGV:

1.Lấy hàng hóa đã được xếp

Khi pallet đầy hàng công nhân sẽ nhấn nút gửi tín hiệu về hệ thống hoặc tự động gửi tín hiệu khi pallet đầy hàng. Hệ thống trung tâm sẽ gửi thông tin vị trí có pallet đầy hàng cho xe nâng AGV gần đấy nhất. AGV sẽ tự động di chuyển đến vị trí có pallet đầy, lấy pallet ra khỏi vị trí và vận chuyển đến vị trí sử lý tiếp theo. Quá trình lấy hàng diễn ra nhanh chóng và chính xác.

2. Cung cấp pallet rỗng.

Khi AGV trước đó lấy pallet đầy hàng ra khỏi vị trí, hệ thống trung tâm sẽ gửi thông tin vị trí cần pallet trống cho AGV gần khu vực đặt pallet trống nhất. AGV này sẽ tự động di chuyển lấy pallet trống và vận chuyển đến vị trí đang cần pallet. Hai quá trình diễn ra đồng thời giúp tiết kiệm thời gian và công nhân vận chuyển.

3. Vận chuyển tự động đến máy quấn

Khi AGV đã lấy được pallet đầy hàng việc tiếp theo là vận chuyển đến máy quấn hàng hoặc vận chuyển thẳng đến kho. AGV tự động vận chuyển đến máy quấn, đặt pallet đúng vị trí trên máy quấn và lùi ra. Máy quấn sẽ nhận được tín hiệu và tự động thực hiện quấn pallet hàng mà không cần sự can thiệp của con người. Khi quá trình hoàn tất, AGV sẽ nhận được thông tin và tự động lấy pallet ra khỏi máy quấn hàng. Quá trình này có thể được thực hiện trên các máy khác như: đóng đai, dán nhãn…

4. Vận chuyển đến kho chứa

Một nhà kho thông minh có các vị trí đã được xác định được tích hợp cùng hệ thống AGV sẽ cung cấp cho AGV thông tin về vị trí để pallet. Hệ thống trung tâm sẽ gửi thông tin vị trí để pallet tối ưu nhất, AGV sẽ nhận thông tin và vận chuyển chúng đến đúng vị trí. Khi hoàn tất hệ thống quản lý sẽ ghi nhận và lưu thông tin vị trí pallet hàng trong kho để sử dụng sau này.